КАБЕЛ NYM (PP) 3×2.5 ТТ

69 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 24 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 10 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: TT KABELI; СТАНДАРДИ: DIN VDE 0250-204; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 190 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 100 m;