КАБЕЛ NYM (PP) 5×2.5 TT

Available in store

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 24 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 12 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: TT KABELI;
СТАНДАРДИ: DIN VDE 0250-204;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 270 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

3005045 Brand: