КАБЕЛ NYM (PP) 5×2.5 TT

112 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 24 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 12 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: TT KABELI; СТАНДАРДИ: DIN VDE 0250-204; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 270 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 100 m;