КАБЕЛ NAYY (PP00-A) 1×300

Available in store

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 437 A;
СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 425 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 30 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 15 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: BORSAN, INKA, ROMCAB, HES;
СТАНДАРДИ: VDE 0276-603, HD 603 S1, TS IEC 60502-1, OVE E 820- 603;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 1379 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

311118 Brand: