КАБЕЛ NAYY (PP00-A) 4×185

Available in store

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 285 A;
СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 313 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 49 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: TT KABELI, ROMCAB, TKT, HES;
СТАНДАРДИ: HD 603 S1, IEC 60502-1, SRPS N.C5.220, OVE E 820- 603;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 3838 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

311416 Brand: