ДИГИТАЛЕН ИНДИКАТОР НА НАПОН,3f, (80-500)V AC,ЗА ДИН ШИНА,WNC-3, F&F

Available in store

Напонот се прикажува со резолуција од 1V;
Мерењето се ажурира 5 пати во секунда;
Измерениот напон се користи и за напојување на индикаторот;
Индикаторот може да се исклучи ако напонот падне под 80V.

134071 Brand: