СОНДА X ЗА ЗАЗЕМЈУВАЊЕ L1500 ДАХОП

1.170 ден

МАТЕРИЈАЛ-ТОПЛОПОЦИНКУВА ЛИМ;
ДИМЕНЗИИ-50x50x3mm(ВxШxДЕБЕЛИНА НА ПРОФИЛОТ);
ДОЛЖИНА-1500mm;
ШЕЛНА ЗА ЛЕНТА-ИМА;
СТАНДАРД-DIN EN ISO 1461;
ТЕЖИНА-3,645 Kg/ПАРЧЕ.

395076 Brand:

Опис