ПРОВОДНИК H07V-K (P/F) 1×1.5 ЦРНА

13 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО КАНАЛ: 16 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 450/750 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 2,9 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 4 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND, PRYSMIAN, HES, ICEL, LTC;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-31, IEC 60227-3, SRPS HD 21.3 S3;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 20 kg/km;
ПАКОВАЊЕ: 100 m;

3021032 Brand: