КАБЕЛ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ H01N2-D (ZN/S) 1×16

184 ден

ТРАЈНО ДОЗВОЛЕНА СТРУЈА: 130 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 100/100 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 9,2 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +85 °C; БРЕНД: FABER; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-81; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 220 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;