КАБЕЛ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ H01N2-D (ZN/S) 1×16

184 ден

ТРАЈНО ДОЗВОЛЕНА СТРУЈА: 130 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 100/100 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 9,2 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +85 °C;
БРЕНД: FABER;
СТАНДАРДИ: EN 50525-2-81;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 220 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

308108 Brand: