СКЛОПКА КС ,ПРЕКРИВКА ЗА ЗАШТИТА НА SIRCO (63-80)А ,1P, 22941009 SOCOMEC

109 ден

МАТЕРИЈАЛ-ИЗОЛАЦИОНА PVC; БРОЈ НА ПОЛОВИ- 1P; МОНТАЖА-НА ДОЛНАТА ИЛИ ГОРНАТА СТРАНА ОД СКЛОПКАТА; БОЈА-ТРАНСПАРЕНТНА; ОДГОВАРА ЗА ТИП НА СКЛОПКА-(63-80)А.