СКЛОПКА КС ,ПРЕКРИВКА ЗА ЗАШТИТА НА SIRCO (16-40)А ,1P, 22941005 SOCOMEC

70 ден

МАТЕРИЈАЛ-ИЗОЛАЦИОНА PVC; БРОЈ НА ПОЛОВИ- 1P; МОНТАЖА-НА ДОЛНАТА ИЛИ ГОРНАТА СТРАНА ОД СКЛОПКАТА; БОЈА-ТРАНСПАРЕНТНА; ОДГОВАРА ЗА ТИП НА СКЛОПКА-(16-40)А.