СКЛОПКА КС ,ПРЕКРИВКА ЗА ЗАШТИТА НА SIRCO (100-125)А ,1P, 22941011 SOCOMEC

176 ден

МАТЕРИЈАЛ-ИЗОЛАЦИОНА PVC; БРОЈ НА ПОЛОВИ- 1P; МОНТАЖА-НА ДОЛНАТА ИЛИ ГОРНАТА СТРАНА ОД СКЛОПКАТА; БОЈА-ТРАНСПАРЕНТНА; ОДГОВАРА ЗА ТИП НА СКЛОПКА-(100-125)А.