ПОТПОРЕН ИЗОЛАТОР BI-1-J30.0, H=30mm M6, БРАТСТВО

Available in store

МАТЕРИЈАЛ-ЕПОКСИДНА СМОЛА,ЧЕЛИЧЕН НАВОЈ; МАКСИМАЛЕН НАПОН-1KV; ШТРАФ-2xМ6; ДИМАНЗИИ-30xf30mm(ВxШ).