КАБЕЛ X00-A 2×16 ФКЗ

52 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 72 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 14,4 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 18 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -20 °C до +90 °C;
БРЕНД: TF KABLE ZAECAR;
СТАНДАРДИ: SRPS N.C5.250;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 125,9 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

3116000 Brand: