КАБЕЛ NYM (PP) 5×6 ФКЗ

285 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 41 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 14,4 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: TF KABLE ZAECAR; СТАНДАРДИ: SRPS N.C3.220; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 465 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;