КАБЕЛ NYM (PP) 5×1.5 ФКЗ

81 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 17,5 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 9,7 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: TF KABLE ZAECAR;
СТАНДАРДИ: SRPS N.C3.220;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 167 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

3005030 Brand: