КАБЕЛ NYM (PP) 4×6 ФКЗ

230 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 41 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 13,1 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: TF KABLE ZAECAR;
СТАНДАРДИ: SRPS N.C3.220;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 375 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

3004060 Brand: