КАБЕЛ NYM (PP) 2×1.5 ТТ

32 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 17,5 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 8,2 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: TT KABELI; СТАНДАРДИ: DIN VDE 0250-204; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 93,3 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 100 m;